In the beginning of all things,
Wisdom and knowledge were with the animals,
for the One Above did not speak directly to man.
The One above sent certain animals to tell men
that he showed himself through the animal
and that from them and from the stars,
the sun and the moon should man learn,
all things tell of the One above.

Chief Eagle- Pawnee

Ontmoeting in de cirkel met een dier uit het schilderij.

Opstellingen in najaar 2021
Zaterdag 18 september: Artic Wolf
Zaterdag 16 oktober: Amur Luipaard
Zaterdag 27 november: Beer
13.00-17.00 uur
Bijdrage: 50,= euro

In een nieuwe reeks van 3 opstellingen komen in het najaar,  Artic Wolf, Amur Luipaard en Beer naar voren. In deze workshops werken we o.a. met klank, meditatie, kijken en luisteren naar de schilderijen met de wilde dieren, verschillende intuitieve oefeningen in de groep.  Door de oefeneingen werken we toe naar een ontmoeting met het dier in de cirkel. We werken samen en delen wat er via onze intuitie naar voren komt. Wat wordt gedeeld in de cirkel is inzichtgevend en maakt een bepaald thema zichtbaar die voor iedere deelnemer raakvlakken heeft. Samen met de dieren verkennen we verschillende kanten van een thema. Dit wordt vaak ervaren als een warme bedding waarin inzicht, begrip en ondersteuning is voor elkaar.

Je mag per keer deelnemen. De reeks van 3 geeft verdieping in het ontwikkelen van je intuitie en bewustzijn over jezelf. Aanmelden voor een opstelling kan via mail

Dieren als archetypen voor oer-wijsheid

De dieren in de schilderijen van Minet vertegenwoordigen archetypen.
Het woord archetype komt oorspronkelijk uit het Grieks. Arche staat voor oer, bron of oorsprong, type staat hier voor de dieren die een bepaalde wijsheid vertegenwoordigen over een universeel thema. De archetypen die de dieren vertegenwoordigen zijn dus oerwijsheden die universeel zijn voor alle mensen ongeachte afkomst, ras, leeftijd, sekse, religie. Deze oerwijsheden zijn voor alle mensen van toepassing, hoe uniek ieders ervaring ook is binnen een universeel thema. Eenheid in verscheidenheid.

 

Opstelling met olifant, 8 februari 2020
Olifant gaat over Ubuntu, over community en hoe je als mens gevormd wordt door het samenzijn met anderen. Ubuntu is een Afrikaanse filosofie, wat zoveel betekent als ik ben omdat wij zijn. Wat Olifant daarin laat zien op is hoe we gevormd worden als mens door de bijdrage die je levert aan de community en wat anderen bijdragen aan jouw leven. In de huidige westerse maatschappij gaat het vaak om ieder voor zich, erg gericht op het individu en eigen belangen. Wat we kunnen leren van de Afrikaanse traditie is hoe we meer menselijk, humaan kunnen worden door het samenzijn met anderen. 
Denk maar eens terug aan je jeugd en hoeveel mensen een bijdrage hebben gegeven aan jouw vorming buiten je ouders en dat nog steeds doen. Ik moet dan denken aan mijn oma bijv. waar ik weken in de vakantie logeerde. Door haar manier van doen en zijn, heb ik veel geleerd. Zij leerde me dichtbij mezelf te blijven, niet van de wijs te laten brengen, maar ook gastvrijheid en simpele dingen in het leven die vreugde brengen, elkaars gezeldschap. Zo zijn er vele mensen in mijn leven maar vast ook in jouw leven die iets gebracht hebben waar we dankbaar voor zijn, waar we iets aan hebben gehad, waar we van geleerd hebben. Niet alleen omdat ze prettig voelden maar ook door wat we beoordelen als ongemak, pijnlijk, confronterend want in contact met de ander worden we geconfronteerd met onszelf. Zaken in onszelf die we liever niet willen zien, waar we ons voor schamen of waar we aan mogen werken. Olifant is daarin een geduldige lerares die in verbinding blijft, die ziet dat je een groeiproces door maakt en dat dingen mogen rijpen. Dat er tijd nodig is voordat bewustwording in de fysieke werkelijkheid door kan dringen.
Ubuntu vraagt ook om te kijken naar wat je bijdrage is aan de wereld, aan anderen. Met jou manier van zijn, je kwaliteiten en talenten heb je ook anderen iets te bieden in hun vorming als mens. Dat hoeft niet iets groots te zijn of dat er een geweldige prestatie van je verwacht wordt. Vaak zit het hem in kleine dingen die een groots effect kunnen hebben. Soms zijn we ons daar helemaal niet bewust van, is het iets dat we gezegd hebben wat een ander raakte, soms is het wel een bewuste bijdrage.
Olifant laat met Ubuntu zien dat we anderen in ons leven nodig hebben om te groeien als mens, om menselijke kwaliteiten te ontwikkelen om vanuit ons hart te kunnen leven. Dat we soms stil mogen zijn en mogen luisteren met ons hart naar wat de ander zegt want daarin kan iets besloten liggen wat je kan helpen om verder te komen.