In the beginning of all things,
Wisdom and knowledge were with the animals,
for the One Above did not speak directly to man.
The One above sent certain animals to tell men
that he showed himself through the animal
and that from them and from the stars,
the sun and the moon should man learn,
all things tell of the One above.

Chief Eagle- Pawnee

Ontmoeting met een dier uit het schilderij.

Dieren als archetypen voor oer-wijsheid

In een opstelling maken we contact met het dier uit een schilderij. In elke opstelling staat een ander dier centraal. Elk dier vertegenwoordigt een universeel thema waarin elke keer blijkt dat mensen er hun persoonlijke ervaring in herkennen. In een warme en veilige bedding werken we via verschillende oefeningen naar de opstelling toe. Daarbij mag je jouw intuitïe inzetten en delen met de groep. Tijdens de ochtend wordt het thema steeds meer zichtbaar. Door onze persoonlijke ervaring te delen, kan er meer inzicht komen in het thema en vaak ook steun bij elkaar gevonden worden.

Dieren als archetypen
De dieren in de schilderijen van Minet vertegenwoordigen archetypen.
Het woord archetype komt oorspronkelijk uit het Grieks. Arche staat voor oer, bron of oorsprong, type staat hier voor de dieren die een bepaalde wijsheid vertegenwoordigen over een universeel thema. De archetypen die de dieren vertegenwoordigen zijn dus oerwijsheden die universeel zijn voor alle mensen ongeachte afkomst, ras, leeftijd, sekse, religie. Deze oerwijsheden zijn voor alle mensen van toepassing, hoe uniek ieders ervaring ook is binnen een universeel thema. Eenheid in verscheidenheid.

Opstellingen in voorjaar 2020
Zaterdag 8 februari: Olifant
Zaterdag 7 maart: Zeeschildpad
Zaterdag 4 april: Amur Luipaard
10.00-12.30 uur
Bijdrage: 25,= euro

Opstelling van 4 april 2020 met Amur luipaard kon helaas door de huidige omstandigheden niet door gaan. Toch wil ik je een mogelijkheid geven om in contact te komen met dit bijzondere dier, namelijk via een geleide meditatie. Hierin neem ik je stap voor stap mee in een bijna 20 minuten durende meditatie naar het gebied van Amur Luipaard. Deze meditatie kan je gratis aanvragen via email. Jouw emailadres wordt eenmalig gebruikt om de meditatie naar je toe te sturen.
Mocht je belangstelling hebben kan je een mail sturen naar: mail

Opstelling met olifant, 8 februari 2020
Olifant gaat over Ubuntu, over community en hoe je als mens gevormd wordt door het samenzijn met anderen. Ubuntu is een Afrikaanse filosofie, wat zoveel betekent als ik ben omdat wij zijn. Wat Olifant daarin laat zien op is hoe we gevormd worden als mens door de bijdrage die je levert aan de community en wat anderen bijdragen aan jouw leven. In de huidige westerse maatschappij gaat het vaak om ieder voor zich, erg gericht op het individu en eigen belangen. Wat we kunnen leren van de Afrikaanse traditie is hoe we meer menselijk, humaan kunnen worden door het samenzijn met anderen. 
Denk maar eens terug aan je jeugd en hoeveel mensen een bijdrage hebben gegeven aan jouw vorming buiten je ouders en dat nog steeds doen. Ik moet dan denken aan mijn oma bijv. waar ik weken in de vakantie logeerde. Door haar manier van doen en zijn, heb ik veel geleerd. Zij leerde me dichtbij mezelf te blijven, niet van de wijs te laten brengen, maar ook gastvrijheid en simpele dingen in het leven die vreugde brengen, elkaars gezeldschap. Zo zijn er vele mensen in mijn leven maar vast ook in jouw leven die iets gebracht hebben waar we dankbaar voor zijn, waar we iets aan hebben gehad, waar we van geleerd hebben. Niet alleen omdat ze prettig voelden maar ook door wat we beoordelen als ongemak, pijnlijk, confronterend want in contact met de ander worden we geconfronteerd met onszelf. Zaken in onszelf die we liever niet willen zien, waar we ons voor schamen of waar we aan mogen werken. Olifant is daarin een geduldige lerares die in verbinding blijft, die ziet dat je een groeiproces door maakt en dat dingen mogen rijpen. Dat er tijd nodig is voordat bewustwording in de fysieke werkelijkheid door kan dringen.
Ubuntu vraagt ook om te kijken naar wat je bijdrage is aan de wereld, aan anderen. Met jou manier van zijn, je kwaliteiten en talenten heb je ook anderen iets te bieden in hun vorming als mens. Dat hoeft niet iets groots te zijn of dat er een geweldige prestatie van je verwacht wordt. Vaak zit het hem in kleine dingen die een groots effect kunnen hebben. Soms zijn we ons daar helemaal niet bewust van, is het iets dat we gezegd hebben wat een ander raakte, soms is het wel een bewuste bijdrage.
Olifant laat met Ubuntu zien dat we anderen in ons leven nodig hebben om te groeien als mens, om menselijke kwaliteiten te ontwikkelen om vanuit ons hart te kunnen leven. Dat we soms stil mogen zijn en mogen luisteren met ons hart naar wat de ander zegt want daarin kan iets besloten liggen wat je kan helpen om verder te komen.

Op 8 februari biedt een opstelling je de mogelijkheid om een ontmoeting te hebben met een zeer liefdevol dier, Olifant. Mocht je voelen dat je daarbij wil zijn, dan kan je je aanmelden via mail