In the beginning of all things,
Wisdom and knowledge were with the animals,
for the One Above did not speak directly to man.
The One above sent certain animals to tell men
that he showed himself through the animal
and that from them and from the stars,
the sun and the moon should man learn,
all things tell of the One above.

Chief Eagle- Pawnee

Vanaf het allereerste moment dat ik begon met mediteren, kwamen de dieren naar voren. Ze namen me mee op reis naar de natuurlijke wereld en deelden hun wijsheid. Ook kwamen ze in dromen of fysiek op mijn pad. Een hele nieuwe wereld ging er voor mij open.
De kennis en de wijsheid die naar voren kwam over het mens-zijn is verbluffend. Ondanks dat de mensheid dieren op een gruwelijke manier behandeld, hun leefgebied heeft verwoest, er vele soorten met uitsterven bedreigd worden of al uitgestorven zijn, ondanks dat zijn zij bereid ons mensen te helpen groeien in bewustzijn en om ons hart weer te openen. Dat alleen al getuigd voor mij van zulke enorme wijsheid, Liefde en vergeving.
Zij hebben een grote wijsheid over de kringloop van het leven en over het Levensweb. Elke gedachte, intentie en handeling werkt als een rimpeling door het Levensweb waarmee Alles met elkaar verbonden is. Als we 1 soort verliezen dan heeft dit een groot effect op vele dieren en planten en ook op ons mensen. Over deze interconnectie van de natuur, waar wij als mensen ook deel van uitmaken, hebben we slecht nog maar een klein stukje van ontdekt.
De dieren leren om meer begrip, warmte, liefdevoller  en respectvoller te zijn naar onszelf en elkaar. Het hart van de mensheid is verwond, verhard en gesloten. Hierdoor zijn we de verbinding met de natuur en met onszelf kwijt geraakt. De dieren leren ons dat we niet afgescheiden zijn van de natuur maar dat we er onderdeel van zijn, net als de natuur onderdeel is van ons. We mogen weer Thuiskomen bij onszelf.
Dieren raken ons op een heel ander niveau aan dan mensen doen. Ze hebben geen (voor)oordeel, geen agenda, geen politieke voorkeur. Ze zijn niet verbonden met een religie of uit om je ergens van te overtuigen. Ze laten heel puur en zonder oordeel zien wat er speelt. Wat de dieren met hun aanwezigheid wilden vertellen, dat heb ik moeten leren door de jaren heen. Elk dier heeft zijn eigen manier van contact maken, van bewegen, van jagen, van hun jongen grootbrengen. Elk in zijn eigen leefomgeving, ook de context speelt een rol in wat er gezien wil worden. Stukje bij beetje leerde ik hierover, door dieren te observeren zowel in de natuur, in natuurfilms, in de meditatie reizen en in dromen. Contact maken met een dier is niet iets speciaals, iedereen kan leren om via de intuïtie verbinding te maken met dieren. Met mijn schilderijen mag ik de wereld van de dieren en hun wijsheid op een geheel eigen wijze laten zien. In elk schilderij kan je een verhaal ontdekken. Een verhaal dat over jou leven gaat. Dat iets laat zien waar je nog niet bewust van was. Een stukje waar de dieren inzicht en heling inbrengen. Dat hoop ik dat de schilderijen en de dieren jou mogen brengen.