Galerie

Dieren als archetypen voor oer-wijsheid In the beginning of all things, Wisdom and knowledge were with the animals, for the One Above did not speak directly to man. The One above sent certain animals to tell men that he showed himself through the animal and that from them and from the stars, the sun and the moon should man learn, all things tell of the One above. Chief Eagle- Pawnee

uit 2013 tot 2024 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Kolibri

Kolibri

2024

Kolibri

Childhood dreams of Afrika

Childhood dreams of Afrika

2022

In opdracht, herinneringen aan Afrika

Turtle, memories of Trinidad

Turtle, memories of Trinidad

2022

In opdracht, herinneringen aan Trinidad

Schildpad

Schildpad

2020

Schildpad
Cyclus, synchroniciteit, levensdoel Als je het wat langzamer doet, gaat het vlugger. Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken, je komt sneller vooruit door te vertragen. Vertragen brengt niet alleen meer bewustzijn en gewaarwording van de essentie maar ook groei, expansie.
Schildpad gaat in haar eigen tempo. Ze volgt de natuurlijke stroom van het leven waarin alles een eigen cyclus en ritme heeft. Schildpad vraagt je te luisteren naar je eigen natuurlijke ritme, het ritme van je hart. Te vertragen om in de stilte in de afstemming te komen. In contact te komen met jouw levensdoel. Afstemming is een innerlijk Weten, een kompas die je richting geeft vanuit je hart. In de afstemming ontstaat er synchroniciteit, ontstaat er cocreatie met het Universum. Stap voor stap reikt het Universum de juiste mogelijkheden, mensen en middelen aan om jouw unieke weg te gaan. Om jouw levensdoel te kunnen manifesteren, die als een zaadje van potentie in jou aanwezig is. 

Sumatraanse Tijger

Sumatraanse Tijger

2019

Sumatraanse Tijger
Scheppingskracht van woorden
Met woorden hebben we een heel scheppingsscala van sferen. Van liefdevol, bekrachtigend, ondersteunend naar luchtigheid en lichtheid met humor, zingen, van nietszeggend, oppervlakkig en onbewust, naar bedreigend en richten van de innerlijke pijn door verwijten en beschuldigingen, van schelden en vloeken en vervloeken. We hebben daarmee, als we daar bewust naar kijken, zoveel mogelijkheden tot onze beschikking.
De invloed van woordenstroom kan heel groot zijn in ons dagelijks leven en kan zelfs overheersen. Het kan een drager zijn van Liefde maar ook van angst en haat. Het is maar hoe wij het inzetten en waar we onze aandacht op richten. Het thema van Tijger gaat over bewust worden hoe en wat je uit, niet alleen naar buiten toe maar ook naar jezelf, je gedachten zijn immers ook een scheppende kracht.

Bultrug Walvis

Bultrug Walvis

2019

Bultrug Walvis, Geboorte Na de geboorte draagt moeder Walvis het kalf naar de oppervlakte om te ademen. Zelf is het nog niet sterk genoeg om te blijven zwemmen. Het moment van ademhalen is een cruciaal moment na de geboorte.
Dat Walvis nu in je leven opduikt kan een teken zijn dat je terug mag kijken naar jouw geboorte. De omstandigheden waarin je geboren bent, lopen als een rode draad door je leven. Daarin wachten inzichten om aan de oppervlakte te komen. 
Walvis kondigt een nieuwe tijd aan. Er staat iets nieuws in je leven op het punt geboren te worden. Laat je dragen, net als het kalfje door de moeder gedragen wordt, om in deze fase ruimte te hebben om op te ademen te komen en te kunnen wennen aan een nieuwe omgeving. Weet dat je wordt ondersteund in alles wat je nodig hebt om verder te komen. Je wordt beschermd, gevoed en geleid. Geïnspireerd door de verschijning van Bultrug aan de Nederlandse kust in november 2018.

Amur Luipaard

Amur Luipaard

2018

Amur Luipaard, de oversteek.
De oversteek staat symbool voor een terugkeer naar voorouders. Dit kan voor jou een teken zijn om een fysieke reis te maken naar het land van je voorouders of een visionaire reis om zo in contact te komen met je voorouders. Je staat aan begin van een nieuwe periode in je leven. Ook al is het nog niet zo zichtbaar en wat in nevelen gehuld, achter de schermen van jouw leven wordt druk gewerkt. Vanuit grote emoties kan een smaller denkbeeld zijn ontstaan en wellicht is het nodig om als de nevel van emoties is neergedaald meer inzicht te verkrijgen in de loop van gebeurtenissen en je geschiedenis.  Pas als de tijd rijp is en je toe bent aan de volgende stap zal het duidelijk worden, zal een groter plaatje zichtbaar gaan worden.

Artic wolf

Artic wolf

2017

Artic Wolf, Waarnemen. Op een afgelegen eiland ligt een landschap bevroren in tijd.
Gehuld in duisternis, bedekt met sneeuw en ijs.
Luister naar de wind die verandering brengt.
naar het huilen van de wolf,
die de stilte verjaagd.
De dag dat de zon weer opkomt
en het duister doorbreekt zal komen.
De warmte van de zon
kust het landschap wakker
tot nieuw leven van jouw potentieel.

Arctic Wolf leert om waar te nemen met het lichaam. Signalen op te vangen uit de stille fluisteringen uit je omgeving en de natuur. Om ondanks de extreme omstandigheden waarin we het leven soms het hoofd moeten bieden. Samen te kunnen leven als in een roedel en tegelijk authentiek en trouw te blijven aan onszelf. Waarnemen en trouw blijven gaan daarbij hand in hand.

 

Echo Olifant

Echo Olifant

2017

Echo de olifant
Beschermster van familie Echo is een matriarch, zij waakt over haar familie.
Zij toont de volgende generatie de weg.
Een reis die door de vele seizoenen heen gelopen wordt.
Die inslijt door herhaling zodat het in het lichaam verankert wordt. Zij leidt haar kudde naar voedsel en water en geeft daarbij richting en tempo aan. 
Ze maakt tijd voor geboorte, ziekte, dood en rouw. 
Het welzijn van de hele groep staat voorop, ook die van zwakkeren, ouderen en zieken en jongelingen. Het tempo past ze op hen aan.
Echo leert je, je tempo aan te passen en te luisteren naar wat een situatie nodig heeft, zowel voor jouw welzijn als voor het welzijn van anderen.

Blauwe Morpho vlinder

Blauwe Morpho vlinder

2017

Blauwe Morpho vlinder. Reflectie op levenservaringen
Net zoals een rups zich vol eet, zo zijn we vol met levenservaringen die verteerd en getransformeerd mogen worden. Vlinder kan je wijzen op het belang van naar binnen keren om opgedane ervaringen te verteren en ze te bezien in een nieuw licht. 
De binnenkant van de vleugels van Morpho vlinder zijn bekleed met een bijzondere structuur die blauw licht kunnen reflecteren. Het binnenkomende licht wordt ook weer naar buiten gereflecteerd. Dit is een aanwijzing dat reflectie op een levenservaring je kan helpen stil te staan bij wat er is geweest en de keuzes die je in een situatie hebt gemaakt. Blauw is de kleur van het keelchakra. Het uiten en delen wat van binnen leeft, kan het je helpen bij het verwerken. Gesprekken, stembevrijding en zingen kunnen helend werken. Vanuit een vernieuwde kijk kan er groter bewustzijn, begrip, mededogen en vergeving komen. Zwaarte maakt dan plaats voor lichtheid en vrolijkheid. Door de opgedane levenswijsheid te delen en in te zetten voor anderen, kan je betekenis geven aan jouw levenservaringen. Zo transformeer je ze tot goud.
Het Licht van bewustzijn dat bij jou naar binnen scheen, schijnt dan naar buiten als een licht op het pad van anderen die er hoop en vertrouwen uit kunnen putten op hun levensweg.

IJsvogel

IJsvogel

2017

IJsvogel
Nieuwe kansen op voorspoed Om voor zichzelf en zijn jongen te kunnen zorgen speelt water een belangrijke rol in het bereiken van zijn doel.
IJsvogel leert je om op je kwaliteiten en talenten te vertrouwen om het beste uit de situatie te kunnen halen. 
Bij het vissen speelt timing een belangrijke rol, geduldig afwachten op de juiste kans, op het juiste moment toe kunnen slaan. Daarbij zijn doelgerichte actie en in het water schouwen wat er zich dieper dan de oppervlakte afspeelt van belang. In tegenstelling tot zijn naam kan IJsvogel zich niet voeden wanneer er ijs op het water ligt. Hij heeft warmte nodig om zich te kunnen voeden. Dit geeft aan dat je met warmte, begrip en compassie meer zult bereiken.

Kolibrie

Kolibrie

2017

Kolibrie 
Liefdevolle zelf expressie Kolibrie is de brenger van Levensvreugde.
Hij leert je vreugde en plezier te scheppen ongeachte de situatie. 
Als je voor uitdagingen staat, helpt hij deze te overwinnen in 
lichtheid en liefde. Wat onmogelijk leek waar te maken.
Kolibrie is verbonden met de bloemen en daarmee met het hart.
Zijn uiterlijk laat een kleurrijke zelf expressie zien.
Met zijn verschijning opent Kolibrie vele harten. 
Door jezelf te uiten op een liefdevolle manier kan jouw hart 
helen of kun je vele harten openen.
De eieren staan voor een nieuw begin met de vreugde van 
zelfexpressie. Kolibrie leert je de magie van het huidige moment,  
de nectar te vinden in de schoonheid van elke dag.

The eagle and the condor

The eagle and the condor

2017

De adelaar en de condor
Samenwerken in ontwaakt bewustzijn Een nieuw bewustzijn ontwaakt wanneer de adelaar en de condor samen in de lucht vliegen. Het ontwaakte bewustzijn van de adelaar is die van het hogere bewustzijn, van visie, visioenen, dromen en prayers. De condor staat voor het hartsbewustzijn, die van compassie, dankbaarheid, dienstbaarheid, nederigheid en vergeving. Wanneer condor en adelaar samen vliegen, samenwerking tussen hoofd en hart, ontstaat er een poort naar nieuwe kwaliteiten van menselijkheid.
Het betekent ook de dood voor een bepaalde manier van denken en omgang met jezelf, de Aarde en elkaar,
die niet in overeenstemming is met het hoogste goed 
zodat een handelen kan ontstaan vanuit visie in compassie 
voor Al dat leeft.
                            

Zwaan

Zwaan

2016

Zwaan, Vrijgeven door vergeven
I'm sorry
Please forgive me
Thank you 
I love
Verantwoordelijkheid nemen, vergeving vragen en krijgen, dankbaarheid en de liefde weer te kunnen voelen stromen in jezelf en voor de ander. Zwaan is een begeleider naar verschillende dimensies en zorgt voor een veilige overtocht bij rite de passage. Zwaan vraagt je onder te dompelen in je gevoelsleven om daar te kijken naar wat jou kan voeden. In elke ervaring die iets aangeraakt heeft, ligt een voedingsbodem voor de ziel om te groeien. Het is als een parel, veilig geborgen in de oester, ontstaan door wrijving van een korreltje zand. Zwaan kan je helpen bij het vrijgeven van verwonde kanten.Door vergeving kan het oude sterven en de liefde in je hart weer stromen.Uit de oude wereld wordt de nieuwe geboren.
 

Hert

Hert

2016

Hert
Verankering Het gewei in het midden is stevig verankert in de grond. 
Het staat symbool voor de verbinding via het lichaam met aardse en hogere sferen. Het lichaam als instrument om hogere energieën om te zetten in aardse vorm. 
Het bewustzijn haalt zijn voeding uit het aardse leven. 
Daar leert het door de seizoenen heen zijn levenslessen waarbij 
het in het lichaam ontvankelijk is voor zowel de signalen van het innerlijk kind als de inzichten van meer subtielere energieën. 
Binnenin het gewei is een rijk innerlijk leven te zien.
Geef met zachtheid onvoorwaardelijke liefde, zorg en koestering 
aan jezelf en je innerlijke kind zodat je opnieuw de verbinding kan 
maken met je lichaam, jouw instrument.
 

Canadese White Spirit Bear

Canadese White Spirit Bear

2015

White Spirit Bear White Spirit Bear is een zwarte beer met een witte vacht en is geen albino of ijsbeer. Eén op de 10 bruine beren wordt wit geboren in een stukje oernatuur aan de Westkust van Canada, in de "Great Bear Rainforest" in Northwestern British Columbia. De witte beer is het symbool geworden voor de bescherming van dit stuk regenwoud dat bedreigt wordt door houtkap en plannen om oliepijpen door het regenwoud heen aan te leggen. Zij is tevens het symbool van hoop, vrede en harmonie. Vanuit Native tradities wordt de White Spirit Bear gezien als een krachtdier die als goede zwemmer je mee kan nemen op reis naar magische onderwater gebieden. Volgens legende zou zij haar witte kleur van de Schepper hebben gekregen als herinnering aan de barre omstandigheden van de ijstijden. Door de witte kleur is zij ook verbonden met het Noorden.

Oerang oetang

Oerang oetang

2015

Oerang Oetang De angst in de ogen kijken
Wanneer de hele wereld ineen lijkt te storten en niks meer was zoals leek,
al het oude vernietigd wordt met een schrik-barende kracht,kan een groot gevoel van angst, afkeer, pijn, wroeging of wraak meester worden over je. Verkramping (van het hart) vindt plaats, een schrap zetten of afzetten tegen de kracht van verandering. In de ogen van deze Oerang Oetang weerspiegelt het lot van vernietiging. Vernietiging van een leefomgeving, waarop hij terug kijkt op wat was.
De rivier van de levensstroom stroomt echter verder naar een nieuw begin.Het verwijst naar de cyclus van leven-dood-wedergeboorte. Alles verliest ooit de vorm die het heeft aangenomen om in een hernieuwde vorm herboren te worden.
 

Spirit, zwarte luipaard

Spirit, zwarte luipaard

2015

Spirit is een zwarte luipaard die in Zuid Afrika leeft in gevangenschap. Zijn levensverhaal raakte mij diep. De transformatie die hij doormaakte, het erkent worden van wie je van binnenuit bent, een Spirit, een wezen van Licht. Wanneer Spirit in jouw leven is verschenen, breekt er een tijd aan van transformatie, bewustwording en zelfrespect. Van erkenning voor wie jij bent van binnenuit.

Witte Raaf

Witte Raaf

2015

Witte Raaf Een Native legende over de Witte Raaf vertelt over een periode waarin de mensen leefden in harmonie met de natuur en elke dag hun dankbaarheid uitspraken over wat zij in het leven mochten ontvangen. Zij zongen en staken vuren aan zodat de rook omhoog kon gaan naar de Grote Geest. Wanneer zij een dier doden bedankten zij eerst de Grote Geest, dan de spirit van het dier dat zijn leven had gegeven om hun te voorzien in hun voedsel, zijn huid voor warmte en bescherming. Zij leefden vanuit hun hart, dankbaar voor alle giften die zij ontvingen in hun leven, om te delen met elkaar. Ze leefden in Vrede, Harmonie en Gelijkwaardigheid met alle levende wezens. Er zal een tijd zijn dat mensen dit niet meer doen, dat ze vergeten zijn dankbaar te zijn, alleen om zichzelf geven en meer nemen dan ze nodig hebben waardoor ze de Aarde en alle levende wezens schade aan zullen brengen. In deze tijd leven we nu. De verschijning van Witte Raaf is een teken terug te keren naar de Goede Weg. Te zingen, te delen in dankbaarheid voor het leven en haar schoonheid die ons gegeven is.

Zeearend

Zeearend

2015

Arend
Arend vertegenwoordigt de energie van een oud meesterschap, overzicht verkrijgen over levenssituaties. Vanuit zijn positie hoog in de lucht kan hij scherp zien waar hij zijn prooi in het water kan vinden. Als je door vertroebeling van emoties geen helder beeld meer hebt van een situatie, helpt Arend je weer scherp te zien. Wat is er dat het wateroppervlak van emoties doet rimpelen? Wat spiegelt een situatie jou? Arend weet door het wateroppervlak heen te breken naar wat er werkelijk leeft in jou. Op de achtergrond zijn bergen zichtbaar, die de aarde energie symboliseren van kracht, standvastigheid en doorzettingsvermogen om je doel te behalen. Ze kunnen echter ook een grens aangeven waar je tegenaan loopt. Met Arend kan je over jouw begrenzing heen vliegen maar hij vraagt je eerst te kijken naar wat het is dat je tegenhoudt om verder te komen.

Leeuw

Leeuw

2015

Leeuw, olieverf op doek

Vlindertuin

Vlindertuin

2013

Deze dagpauwoog vlinder zat op een zonnige middag op de muur van mijn huis. Hij bleef zo mooi stil zitten dat ik foto's kon nemen. De vlinder vormde de inspiratie tot dit schilderij. Het schilderij werkt bijzonder transformatief in een ruimte, maakt vrij, ondersteunt processen om los te laten. Uitstekend geschikt voor in een (spirituele/massage) praktijk of centrum.