Galerie

De kaarten hebben een energetische werking en helpen je bij verwerking van verandering in je leven.Elke kaart heeft achterop een intuïtief doorgekregen boodschap van het dier. Je kan de kaarten bestellen via email. Na het overmaken van de bijdrage wordt de kaart naar je toegezonden.

uit 2017 tot 2017 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

De adelaar en de condor

De adelaar en de condor

2017

De Adelaar en de Condor
Samenwerken in ontwaakt bewustzijn
Een nieuwe bewustzijn ontwaakt wanneer de adelaar en de condor samen in de lucht vliegen. Het ontwaakte bewustzijn van de adelaar is die van het hogere bewustzijn, van visie, visioenen, dromen en prayers. De condor staat voor het hartsbewustzijn, van compassie, dankbaarheid, dienstbaarheid, nederigheid en vergeving. Wanneer condor en adelaar samen vliegen, samenwerking tussen hart en hoofd, ontstaat er een poort naar nieuwe kwaliteiten van menselijkheid. Het betekend ook de dood voor een bepaalde manier van denken en omgang met jezelf, de Aarde en elkaar, die niet meer in overeenstemming is met het hoogste goed zodat een handelen kan ontstaan vanuit visie in compassie voor Al dat leeft.
Copyright tekst: Minet Westerveld

IJsvogel

IJsvogel

2017

Ijsvogel
Nieuwe kansen op voorspoed
Om voor zichzelf en zijn jongen te kunnen verzorgen speelt water een belangrijke rol in het bereiken van zijn doel. Ijsvogel leert je om je kwaliteiten en talenten te vertrouwen om het beste uit de situatie te kunnen halen. Tijdens het vissen speelt timing een belangrijke rol, geduldig wachten op de juiste kans. Het juiste moment om te slagen. Hierbij zijn doelgerichte acties en schouwen in het water om te zien wat er onder het oppervlakte afspeelt van belang. In tegenstelling tot zijn naam, kan ijsvogel zich niet voeden als er ijs op het water staat. Hij heeft warmte nodig om zichzelf te voeden. Dit geeft aan dat je met warmte, begrip en medeleven meer zult bereiken.
Copyright: Minet Westerveld

 

Hert

Hert

2017

Krachtdier kaart Hert,
Verankering

Het gewei in het midden is stevig verankert in de grond. Het staat symbool voor de bewustwording via de verbinding met het lichaam van aardse en hogere sferen. Het lichaam is het instrument om hogere energieën om te zetten in aardse vorm. Het bewustzijn haalt zijn voeding uit het aardse. Daar leert het door de seizoenen heen zijn levenslessen waarbij het in het lichaam ontvankelijk is voor zowel de signalen van het innerlijk kind als de inzichten van meer subtielere energieën. Binnenin het gewei is een rijk innerlijk leven te zien.Geef met zachtheid onvoorwaardelijke liefde, zorg en koestering aan jezelf en je innerlijke kind zodat je opnieuw de verbinding kan maken met je lichaam, je instrument. (copyright Minet Westerveld)

Kolibrie

Kolibrie

2017

Krachtdier kaart Kolibrie,
Liefdevolle zelf expressie

Kolibrie is de brenger van Levensvreugde.
Hij leert je vreugde en plezier te scheppen ongeachte de situatie. Als je voor uitdagingen staat, helpt hij deze te overwinnen in lichtheid en liefde. Wat onmogelijk leek waar te maken.Kolibrie is verbonden met de bloemen en daarmee met het hart.Zijn uiterlijk laat een kleurrijke zelf expressie zien. Met zijn verschijning opent Kolibrie vele harten. Door jezelf te uiten op een liefdevolle manier kan jouw hart helen of kun je vele harten openen. De eieren staan voor een nieuw begin met de vreugde van zelfexpressie. Kolibrie leert je de magie van het huidige moment,  
de nectar te vinden in de schoonheid van elke dag. (Copyright Minet Westerveld)

Zwaan

Zwaan

2017

Krachtdier kaart Zwaan
Vrijgeven

Zwaan is een begeleider naar verschillende dimensies.
Hij zorgt voor een veilige overtocht bij rite de passage.Ook is zwaan hier verbonden met de volle maan en met het vrouwelijk cyclus.Zwaan vraagt je onder te dompelen in je gevoelsleven om daar te kijken naar wat jou kan voeden. In elke ervaring die
iets aangeraakt heeft, ligt een voedingsbodem voor de ziel om te groeien. Het is als een parel, veilig geborgen in de oester, ontstaan door wrijving van een korreltje zand. Zwaan kan je helpen bij het vrijgeven van verwonde kanten in het getijde van het vrouwelijk cyclus. Door het te doorvoelen kan het oude sterven om een nieuw leven in meer (zelf)liefde in ontvangst te kunnen nemen. (copyright Minet Westerveld)

Witte Raaf

Witte Raaf

2017

Krachtdier kaart Witte Raaf
Een nieuwe weg Witte Raaf is als boodschapper van de Grote Geest gekomen om jou een nieuwe weg te tonen. Deze weg is nog wat verscholen, toch is het begin al zichtbaar en kan je de eerste stappen op deze weg gaan zetten. Een situatie in je leven kan wat somber en sober overkomen, lijkt er niks tot bloei te komen. Gaande de weg zal hier verandering in komen, de toekomst ziet er lichter uit al is het nu nog omgeven door een mysterieuze sluier, het leven zal veel kleurrijker gaan worden. Hou vertrouwen als houvast in deze periode, je weg zal stap voor stap verlicht worden. Er gloort licht van een nieuwe dagenraad. Wanneer de ochtendnevel is opgetrokken, zal de zon volop gaan schijnen. Wordt het leven lichter en komt er meer warmte.
(hele tekst staat op de kaart, copyright Minet Westerveld)

Spirit

Spirit

2017

Krachtdier kaart Spirit
Erkenning
Spirit is een zeldzame zwarte luipaard met een bijzonder levensverhaal. Van een dierentuin in Belgie waar hij slecht behandeld wordt, verhuist hij naar Zuid Afrika waar hij eerst niet benaderbaar is. Zijn wantrouwen naar mensen is groot. Hij maakt een grote transformatie door wanneer een dierentolk met hem communiceert. Zij ziet hoe bijzonder hij van binnen is en dat brengt dat hij in een heel nieuw licht komt te staan. Wanneer Spirit in jouw leven is verschenen breekt er een tijd aan van transformatie, bewustwording en zelfrespect. Van erkenning voor wie je bent van binnenuit.

(het hele levensverhaal van Spirit staat op de kaart, copyright Minet Westerveld)

White Buffalo

White Buffalo

2017

Krachtdier kaart White Buffalo
Terugkeer van Eenheid

De witte Buffalo is een Sioux legende over een vrouw die haar wijsheden deelde.
Deze wijze medicijnvrouw wordt White Buffalo Calf Woman genoemd. Ze kondigt een tijd aan van een nieuw begin, van goede dingen tot stand brengen, van Liefde, Harmonie en Gelijkwaardigheid onder alle mensen op Moeder Aarde. Mircale Moon leert je dat je om heel te worden, je verbinding met Moeder Aarde mag vernieuwen. Zij staat stevig op de Aarde en heeft tegelijker tijd contact met het Allerhoogste, zij brengt het in haar tot Eén waardoor ze Heel is. Zij leert je om de waarde van het leven te herzien en dankbaar te zijn voor alles dat je gegeven is. Ze leert dat ieder van ons in de kringloop van het Leven gelijkwaardig is, niemand is meer of minder, zij omarmt alle kleuren, van alle volkeren. Ze leert om verschillen te overstijgen en te zien wat samenbrengt en verbindt.
(hele tekst staat op de kaart, copyright Minet Westerveld  

Zeearend

Zeearend

2017

Krachtdier kaart Zeearend
Overzicht Arend vertegenwoordigt hier de energie van een oud meesterschap, overzicht verkrijgen over levenssituaties. Vanuit zijn positie hoog in de lucht kan hij scherp zien waar hij zijn prooi in het water kan vinden. Als je door vertroebeling van emoties geen helder beeld meer hebt van een situatie, helpt Arend je weer scherp te zien. Wat is er dat het wateroppervlak van emoties doet rimpelen? Wat spiegelt een situatie jou? Arend weet door het wateroppervlak heen te breken naar wat er werkelijk leeft in jou. Op de achtergrond zijn bergen zichtbaar, die de aarde energie symboliseren van kracht, standvastigheid en doorzettingsvermogen om je doel te behalen. Ze kunnen echter ook een grens aangeven waar je tegenaan loopt. Met Arend kan je over jouw begrenzing heen vliegen maar hij vraagt je eerst te kijken naar wat het is dat je tegenhoudt om verder te komen.
(Hele tekst staat op de kaart, copyright Minet)

Shewolf

Shewolf

2017

Krachtdier kaart Shewolf
Terugkeer van het vrouwelijk leiderschap
Herstel van de natuurlijke balans

Als Shewolf in je leven is gekomen wordt er van je gevraagd het leiderschap in jouw leven te onderzoeken. Op welke manier geef jij leiding aan jouw leven? Wellicht is het noodzakelijk om de balans in jouw leven te herstellen met meer vrouwelijke energie. Shewolf laat je zien dat vrouwelijk leiderschap niet werkt volgens het principe van het recht van de sterkste of ieder voor zich maar dat het gaat om samenwerking, delen, ervaren, communicatie op hartniveau, elkaar ondersteunen, omarming en koestering. Zorg dragen voor het leven, jouw leven. Je wordt uitgedaagd om patronen onder ogen te zien die ziek of verzwakt zijn, deze te transformeren tot een gezond systeem die jouw leven ondersteunt zodat de Levensstroom in andere aspecten van jouw leven kan gaan stromen. (volledig tekst staat op de kaart. Copyright Minet Westerveld)

White Spirit Bear

White Spirit Bear

2017

Krachtdier kaart White Spirit Bear
Terugkeer naar geboortegrond White Spirit Bear is een zeldzame beer door zijn witte vacht. Eén op de 10 zwarte beren in Canada wordt wit geboren maar is geen albino. Ze komen alleen voor in het Great Bear Rainforest in British Columbia Canada. White Spirit Bear is een symbool van bescherming geworden van dit stukje oer natuurgebied dat bedreigd wordt met houtkap en het leggen van oliepijpleidingen. De native bevolking schrijft spirituele krachten toe aan deze beer die een begeleider is naar de toegang van bovennatuurlijke ervaringen. White Spirit Bear is verbonden met Zalm. Om zich klaar te maken voor de winter, vult hij zijn vetreserves aan met Zalm die terugkeert naar zijn geboortegrond. Zalm laat zien dat er tijden komen van een nieuw begin, het oude zal sterven. Zalm neemt je mee terug naar de wortels van je bestaan, naar familiegeschiedenis en je Voorouders.

(volledige tekst op de kaart)

Oerang Oetang

Oerang Oetang

2017

Krachtdier kaart Oerang Oetang
De angst in de ogen kijken

Wanneer de hele wereld ineen lijkt te storten en niks meer was zoals leek,
al het oude vernietigd wordt met een schrik-barende kracht, kan een groot gevoel van angst, afkeer, pijn, wroeging of wraak meester worden over je. Verkramping (van het hart) vindt plaats, een schrap zetten of afzetten tegen de kracht van verandering. In de ogen van deze Oerang Oetang weerspiegelt het lot van vernietiging. Vernietiging van een leefomgeving, waarop hij terug kijkt op wat was. De rivier van de levensstroom stroomt echter verder naar een nieuw begin. Het verwijst naar de cyclus van leven-dood-wedergeboorte. Alles verliest ooit de vorm die het heeft aangenomen
om in een hernieuwde vorm herboren te worden.
(gedeelte van de boodschap, volledige boodschap is op de kaart te lezen)
Copyright Minet Westerveld