Stilstaan bij overgangsfasen, vieren van het leven.

Tijdens een ceremonie staan we stil bij een overgangsfase in het leven. Samen geven we daar vorm aan. Een ceremonie geeft verdieping in de verbinding met jezelf, met de groep en degene voor wie we de ceremonie houden. Samen heb je meer draagkracht, wordt een situatie lichter of kan je de dankbaarheid en vreugde vermenigvuldigen door te delen.

Ceremonie is het eren van een overgang naar een nieuwe fase in het leven, geeft daar betekenis en misschien ook wel meer zingeving aan. Overgangsfasen markeren een periode die afgesloten wordt en luiden een nieuw begin in. Er kan troost in gevonden worden en is vaak een mooie herinnering waar je samen op terug kan kijken.

Er zijn vele overgangsfasen in een mensenleven. Denk maar aan geboorte, van kind naar volwassenheid, uit huis gaan, verbinding met een levenspartner, zwangerschap, verhuizing, ziekte, scheiding, verandering van werk, (aankomend) overlijden, vrijgeven van de as. Ook kan er een ceremonie gegeven worden ter nagedachtenis aan een overleden dierbare, als herdenking.

Waar kan je aan denken bij een ceremonie, wat kunnen we inzetten:
- een geleide meditatie speciaal voor de gelegenheid
- een voorgedragen doorgekregen tekst
- een handeling waarin vrijgegeven wordt
- aansteken van kaarsen
- neerleggen van bloemen
- dragen van een speciale (kleur) kleding
- moment van stilte
- luisteren naar muziek 
- met elkaar delen hoe je de ceremonie ervaren hebt
- Potluck: samen eten waarbij iedereen iets meebrengt om te delen
Ceremonie kan binnen of buiten in de natuur plaats vinden.

In een ceremonie werk ik altijd met een cirkel van stenen of een kring van mensen. In de cirkel zijn we allemaal gelijkwaardig. Ieders aandeel is van belang en draagt bij aan het geheel. De cirkel markeert ook een sacrale ruimte waarbinnen een veilige bedding kan ontstaan om de overgang plaats te laten vinden. De cirkel staat symbool voor de "circle of Life", de kringloop van het leven. Waarin de ene fase overgaat naar een volgende.

Hoe komen we samen tot een vorm voor de ceremonie?
Allereerst luister ik in een gesprek naar jullie wensen en kijken we samen wat er passend is voor de gelegenheid. Daarnaast stem ik me af op wat er voor de groep nodig is. Hierbij luister ik naar de Dieren, de Spirits en de Voorouders om bij te dragen voor het geheel. Voor het herstellen van de balans indien nodig. Zo wordt de ceremonie een geheel dat samen wordt gesteld door ons allemaal, vanuit de gezien maar ook de ongeziene wereld.

Bijdrage is afhankelijk van: groepsgrote, wensen, inzet van materialen, reisafstand en duur van de ceremonie. Vaak kan een bijdrage gevraagd worden aan alle deelnemers zo kunnen ook de kosten samen worden gedragen.
Daarbij kan je ook denken aan taken die deelnemers zelf kunnen doen, bijv. meebrengen van een bloem, een kaars, een gedicht of eten.

Voor meer informatie of een afspraak: mwesterveld@kpnmail.nl